DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18283

Title: Významné konkurzní party pro hoboj
Author: Tourková, Tereza
Subtitle: Important Audition Excerpts for Oboe
Keywords: hoboj
Keywords: konkurz
Keywords: orchestrální party
Keywords: symfonický orchestr
Advisor: BROŽKOVÁ, Jana
Referee: SEQUARDTOVÁ, Liběna
Date of defence: 1-Jun-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18283
Academic program and line: Hudební umění/Hoboj
Signature in the AMU library: H_P 4924
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_prace_Tereza_Tourkova.pdf4.71 MBthesisView/Open
2_Tourkova-posudek vedouciho prace.pdf59.77 kBadvisorReviewView/Open
3_Oponent.posudek_T.Tourokva_prace.pdf136.36 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague