DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18297

Title: Slovní popis zvukových rozdílů u vybraných profesních skupin
Author: Mišejka, Juraj
Subtitle: Verbal description of sound differences in selected professions
Keywords: zvuk
Keywords: mistr zvuku
Keywords: hudební režisér
Keywords: klasická hudba
Keywords: hudební nahrávky
Keywords: poslechový test
Advisor: OTČENÁŠEK, Zdeněk
Referee: DVOŘÁK, Aleš
Date of defence: 6-Jun-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18297
Academic program and line: Hudební umění/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: H_P 4957
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace MISEJKA.pdf913.49 kBthesisView/Open
2_Posudek vedouciho BP Misejka.pdf1.01 MBadvisorReviewView/Open
3_Misejka_Posudek oponenta.pdf7.27 MBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague