DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18338

Title: Návykové látky ve filmu a televizi
Author: Bělková, Anna
Subtitle: Addictive substances in film and television
Keywords: audiovizuální tvorba
Keywords: video na vyžádání
Keywords: reality show
Keywords: filmové seriály
Keywords: návykové látky
Keywords: drogy
Keywords: vliv médií
Keywords: dospívající mládež
Advisor: CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza
Referee: MORAVEC, Václav
Date of defence: 28-Jun-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18338
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 05087
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Belkova_diplomova_prace_navykove_latky_ve_filmu_a_televizi.pdf7.63 MBthesis
2_DP A.Belkova-Oosudek vedouci.pdf212.77 kBadvisorReview
3_BELKOVA_OPONENT.pdf112.16 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague