DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18457

Title: Experiencing Emptiness
Author: Ziółkowska, Aleksandra
Subtitle: Prožívání Prázdnoty
Keywords: dialogická jednání s vnitřním partnerem
Keywords: prázdnota
Keywords: autorské herectví
Keywords: autorská čtení
Keywords: Vyskočil, Ivan, 1929-2023
Keywords: Grotowski, Jerzy, 1933-1999
Keywords: Brecht, Bertolt, 1898-1956
Keywords: Brook, Peter, 1925-2022
Advisor: MACHKOVÁ, Markéta
Referee: HANČIL, Jan
Date of defence: 19-Sep-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18457
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 4021
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Experiencing Emptiness.pdf809.86 kBthesis
2_Ziolkowska_Thesis_Assesment_Machkova.pdf127.84 kBadvisorReview
3_Posudek oponenta_Ziolkowska.pdf139.16 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague