DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18460

Title: Reflexe v prostoru
Author: Novák, Filip
Subtitle: Reflection in space
Keywords: utlačovaní
Keywords: autoetnografie
Keywords: situační přístupy
Keywords: dialogické jednání s vnitřním partnerem
Keywords: reflexe (filozofie)
Keywords: pedagogika
Keywords: humanistická psychologie
Advisor: MACHKOVÁ, Markéta
Referee: ZAJÍČEK, Pavel
Date of defence: 19-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18460
Academic program and line: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B. A.)/
Signature in the AMU library: D_4P 4020
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Filip Novak_Reflexe v prostoru.pdf761.24 kBthesis
2_Novak_Posudek_Vedouciho_Machkova.pdf84.85 kBadvisorReview
3_Posudek oponentaf_Zajicek_Novak.pdf127.01 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague