DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18486

Title: Krize klimatu jako dramatický činitel v českém uměleckém dokumentárním filmu
Author: Arsenjev, Mikoláš
Subtitle: Climate crisis as an dramatic element in Czech art documentary cinema
Keywords: česká kinematografie
Keywords: dokumentární film
Keywords: estetické aspekty
Keywords: klimatické změny
Keywords: vyprávění
Keywords: filmové postavy
Keywords: televizní tvorba
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: KOKEŠ, Lukáš
Referee: REICHOVÁ, Tereza
Date of defence: 11-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18486
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 05117
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Arsenjev_Krize klimatu jako dramaticky cinitel v ceskem umeleckem dokumentarnim filmu_FAMU.pdf430.95 kBthesisView/Open
2_Mikolas Arsenjev_posudek_teoreticke_diplomove_prace.pdf229.55 kBadvisorReviewView/Open
3_Arsenjev_oponent_pisemnaprace_Reichova.pdf1.49 MBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague