DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Habilitační práce a řízení ke jmenování profesorem >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18512

Title: Habilitační řízení MgA. Jana Bažanta, Ph.D.
Author: Bažant, Jan
Referee: Charvát, Martin
Referee: Janák, Jiří
Referee: Zich, Jakub
Date of defence: 16-Mar- 18
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. a)
URI: http://hdl.handle.net/10318/18512
Academic program and line: Dramatická umění
Appears in Collections:DAMU Habilitační práce a řízení ke jmenování profesorem

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zich, J._Bažant_habilitace_oponentní posudek.pdfOponentský posudek120.5 kBAdobe PDF
Janák, J._Bažant_habilitace_oponentní posudek.pdfOponentský posudek2.46 MBAdobe PDF
Charvát, M._Bažant_habilitace_oponentní posudek.pdfOponentský posudek179.88 kBAdobe PDF
habilitační práce_Technologie_a_Asociativní_myšlení.pdfHabilitační práce48.09 MBAdobe PDF
Stanovisko habilitační komise dr. Bažanta.pdfStanovisko habilitační komise1.02 MBAdobe PDF
UR DAMU_2023-09-12_zápis_v.r.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR 127.26 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague