DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18534

Title: Klavírní tvorba španělských skladatelů v transkripci pro kytaru
Author: Mátl, Jan
Subtitle: Piano works by Spanish authors in the transcription for guitar
Keywords: španělská hudba
Keywords: hudba pro klavír
Keywords: kytarové transkripce
Keywords: Albéniz, Isaac, 1860-1909
Keywords: Granados, Enrique, 1867-1916
Keywords: Falla, Manuel de, 1876-1946
Advisor: HRONOVÁ, Anna
Referee: MUTAK, Ozren
Date of defence: 5-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18534
Academic program and line: Hudební umění/Kytara
Signature in the AMU library: H_P 4991
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Jan Matl.pdf3.41 MBthesis
2_Jan Matl prace.pdf231.32 kBadvisorReview
3__Posudek oponenta bakalarske VSKP.pdf94.1 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague