DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18537

Title: Uplatnění houslisty na trhu práce
Author: Blahuš, Radek
Subtitle: The employment of a violinist in the job market
Keywords: houslista
Keywords: studium
Keywords: zaměstnání
Keywords: pracovněprávní vztahy
Keywords: trh práce
Advisor: PAZDERA, Jindřich
Referee: MATOUŠEK, Bohuslav
Date of defence: 5-Sep-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18537
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Signature in the AMU library: H_P 4993
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Radek_Blahus_Uplatneni_houslisty_na_trhu_prace.pdf2.48 MBthesis
2_Radek Blahus - posudek vedouciho prace.pdf69.99 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek B.Matouska na praci Radka Blahuse.pdf383.54 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague