DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18550

Title: Reprezentace ekologicky zodpovědného zemědělství v současné teorii a umění
Author: Kacířová, Klára
Subtitle: Reprezentation of the ecological responsibility of agriculture in contemporary art and theory
Keywords: umění
Keywords: ekologie
Keywords: permakultura
Keywords: půda
Keywords: zemědělství
Keywords: hydroponie
Advisor: Tomková, Denisa
Referee: PORYBNÁ, Tereza
Date of defence: 11-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18550
Academic program and line: Audiovizuální studia/
Signature in the AMU library: F_KP 05113
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_klara_kacirova_bakalarska_prace_reprezentace_ekologicky_zodpovedneh_zemedelstvi_v_soucasne_teorii_a_umeni.pdf664.94 kBthesisView/Open
2_Kacirova A vedouci.pdf183.41 kBadvisorReviewView/Open
3_Kacirova A oponent.pdf850.09 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague