DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18559

Title: Analýza filmu Meshes of the Afternoon podle teorie archetypů Carla Gustava Junga a jeho analytické psychologie
Author: Kašparová, Veronika
Subtitle: Analysis of the movie Meshes of the Afternoon according to Carl Gustav Jung’s theory of archetypes and his analytical psychology
Keywords: americká kinematografie
Keywords: psychologové
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: filmové režisérky
Keywords: symboly
Keywords: archetypy
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Keywords: Deren, Maya, 1917-1961
Keywords: Hackenschmied, Alexander, 1907-2004
Advisor: BROTHÁNEK, Adam
Referee: HUDEC, Zdeněk
Date of defence: 14-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18559
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Signature in the AMU library: F_KP 05145
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kasparova_bc._prace.pdf11.13 MBthesisView/Open
2_Kasparova, Veronika_diplomova prace.pdf101.27 kBadvisorReviewView/Open
3_posudek_oponent V. Kasparova.docx.pdf304.56 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague