DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18645

Title: Prohlubování empatie v interním dramatickovýchovném projektu
Author: Gabrielová, Vanda
Subtitle: DEEPENING EMPATHY IN AN INTERNAL DRAMA EDUCATION PROJECT
Keywords: aktivní poslech
Keywords: dramatické situace
Keywords: empatie
Keywords: schopnosti
Keywords: divadelní improvizace
Keywords: evaluace
Keywords: literární předlohy
Keywords: vědecko-fantastická literatura
Keywords: nenásilná komunikace
Keywords: Dick, Philip K., 1928-1982
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 1-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18645
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 4091
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska-prace_Vanda-Gabrielova_final tisk_2.pdf498.88 kBthesisView/Open
2_Gabrielova-Bc_posudek-Provaznik.pdf1.37 MBadvisorReviewView/Open
3_Gabrielova _Cernik.pdf110.72 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague