DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18680

Title: Cesta k vytvoření školního vzdělávacího programu Dětského domova Mikulov
Author: Kostková, Pavlína
Subtitle: The path to creating a school educational program of the Mikulov Children's Home
Keywords: rámcově vzdělávací programy
Keywords: kmenová teta
Keywords: výchovně vzdělávací program
Keywords: programy rozvoje osobnosti dítěte
Keywords: vzdělávací cíle
Keywords: kompetence k učení
Keywords: budoucí čas
Keywords: školní úspěšnost
Keywords: dětské domovy
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: NOVOTNÁ, Lenka
Date of defence: 9-Jan-2024
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18680
Academic program and line: Dramatická výchova/
Signature in the AMU library: D_4P 4109
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Cesta k vytvoreni skolniho vzdelavaciho programu Detskeho domova Mikulov.pdf3.4 MBthesisView/Open
2_Kostkova-posudek Mgr-prace_Provaznik.pdf599.8 kBadvisorReviewView/Open
3_Pavlova posudek.pdf77.1 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague