DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2463

Title: Fotografie architektury a fotografie v architektuře Jacquesa Herzoga & Pierra de Meurona
Author: Vopátková, Eva
Subtitle: Photography of architecture and photography in architecture of Jacques Herzog & Pierre de Meuron
Advisor: Grygar, Štěpán
Referee: Kolář, Viktor
Date of defence: 16-Sep-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2463
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2452, Čím dál - tím blíž,
Signature in the AMU library: KP 03120
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vopatk01-b-2008-fotografie_arch-01.pdf1.95 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague