DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2510

Title: Fagotoví pedagogové v osmnáctém a devatenáctém století
Author: Horáková, Lucie
Subtitle: Bassoon teachers in eighteenth and nineteenth century
Advisor: Seidl, Jiří
Referee: Hlaváč, Jiří
Date of defence: 5-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2510
Academic program and line: Hudební umění / Fagot
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2515, Horáková Lucie : Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 2845
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
horako01-b-2008-fagotovi_pedago-01.pdf559.06 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague