DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2511

Title: Igor Stravinskij - komorní tvorba s klarinetem
Author: Vaňková, Simona
Subtitle: Igor Stravinskij - Chamber Pieces with Clarinet
Advisor: Hlaváč, Jiří
Referee: Mareš, Vlastimil
Date of defence: 5-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2511
Academic program and line: Hudební umění / Klarinet
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2518, Simona Vaňková : Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 2853
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
lowyov01-b-2008-igor_stravinski-01.pdf237.48 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague