DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2514

Title: Theobald Boehm- reformátor priečnej flauty
Author: Bandúrová, Zuzana
Subtitle: Theobald Boehm- reformer of flute
Advisor: Pivoda, Radomír
Advisor: -,
Referee: Válek, Jiří
Date of defence: 5-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2514
Academic program and line: Hudební umění / Flétna
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2508, Bandúrová Zuzana : Bakalářský koncert
Signature in the AMU library: P 2843
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
bandur01-b-2008-theobald_boehm-01.pdf5 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague