DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2522

Title: Jaroslav Konečný - kněz, hudebník, sběratel hudebních nástrojů - podrobný popis jeho sbírky
Author: Wendligová, Lucie
Subtitle: Jaroslav Konečný - priest, musician, musical instruments collector - detailed description of his collection
Advisor: Sequardtová, Liběna
Referee: Mihule, Jiří
Referee: Hlaváč, Jiří
Date of defence: 5-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2522
Academic program and line: Hudební umění / Hoboj
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2507, Wendligová Lucie : Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 2855
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
wendli01-b-2008-jaroslav_konecn-01.pdf1.44 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague