DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2543

Title: Daniel Forro: Život a přínos
Author: Uhlík, Jakub
Subtitle: Daniel Forró : The Life and Contribution
Advisor: Klánský, Ivan
Referee: Langer, Miroslav
Referee: Leichner, Emil
Date of defence: 11-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2543
Academic program and line: Hudební umění / Klavír
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2538, Jakub Uhlík: Bakalářský koncert,
Signature in the AMU library: P 2888
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
uhlik01-b-2008-daniel_forro__-01.pdf271.79 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague