DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2571

Title: Specifika studentského divadla
Author: Bartoš, Václav
Subtitle: Specifics of student theater
Advisor: Císař, Jan
Referee: Hrdinová, Radmila
Date of defence: 12-Sep-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2571
Academic program and line: Dramatická umění / Teorie a kritika
Signature in the AMU library: 4P 2381
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
bartos04-b-2008-specifika_stude-01.pdf236.99 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague