DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2608

Title: Otmar Mácha- život a dílo
Author: Kosinová, Jarmila
Subtitle: Otmar Mácha - Life and Work
Advisor: Márová, Libuše
Referee: Hajóssyová, Magdaléna
Date of defence: 9-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2608
Academic program and line: Hudební umění / Zpěv
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2607, Jarmila Kosinová : bakalářský koncert, application/pdf
Signature in the AMU library: P 2812
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kosino02-b-2008-otmar_macha-_zi-01.pdf241.92 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague