DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2678

Title: Mezinárodní hudební festival "LÍPA MUSICA"
Author: Šulc, Marek
Subtitle: International music festival "LÍPA MUSICA"
Advisor: Bělor, Roman
Referee: Štilec, Jiří
Date of defence: 28-May-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2678
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2902
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sulc01-b-2008-mezinarodni_hud-01.pdf240.07 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague