DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra činoherního divadla / Department of Dramatic Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2690

Title: Specifika spolupráce režiséra s hercem při tvorbě dramatické postavy
Author: Ludvíková, Tereza
Subtitle: SPECIFICS OF COOPERATION BETWEEN A DIRECTOR AND AN ACTOR DURING THE CREATION OF A DRAMATIC CHARACTER
Advisor: Korčák, Jakub
Referee: Burian, Jan
Date of defence: 25-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2690
Academic program and line: Dramatická umění / Režie-dramaturgie činoherního divadla
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: 4P 2410
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ludvik03-b-2008-specifika_spolu-01.pdf213.69 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague