DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2698

Title: Satiemanie- Animovaný film tematizující
Author: Ishida, Kaoru
Subtitle: Satiemania- Animation film with theme of music
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Wanek, Miroslav
Date of defence: 19-Sep-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2698
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2697, Hairdressing, video/mpeg
Signature in the AMU library: KP 03111
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ishida01-b-2008-satiemanie-_ani-01.pdf5.57 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague