DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2775

Title: Teologicko-estetické konvence v díle J. P. Witkina, Cindy Sherman, Ivana Pinkavy a Václava Jiráska
Author: Kundera, Jan
Subtitle: Teological-aesthetic conventions in work of J. P. Witkin, Cindy Sherman, Ivan Pinkava and Václav Jirásek
Advisor: Dvořák, Tomáš
Referee: Silverio, Robert
Referee: Musilová, Helena
Date of defence: 7-Oct-2008
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2775
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2772, Koexistence vegetace a lidské činnosti v krajině,
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2789, Česká krajina - horizonty,
Signature in the AMU library: KP 03127
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kunder01-n-2008-teologicko-este-01.pdf517.17 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague