DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2872

Title: Tuba a jazz II. díl
Author: Radová, Tereza
Subtitle: Tuba and jazz II. part
Advisor: Malimánek, Karel
Referee: Rejlek, Vladimír
Date of defence: 6-Jun-2008
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2872
Academic program and line: Hudební umění / Tuba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2870, Radová Tereza : Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 2859
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
radova02-n-2008-tuba_a_jazz_ii_-01.pdf1.88 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague