DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2876

Title: Problematika nezávislých pásem v orchestrální kompozici
Author: Rinowski, Pavol
Subtitle: QUESTIONS OF INDEPENDENT LAYERS IN ORCHESTRAL COMPOSITION
Advisor: Loudová, Ivana
Referee: Bokes, Vladimír
Referee: Mrkvička, Luboš
Date of defence: 25-Sep-2008
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2876
Academic program and line: Hudební umění / Skladba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2877, An Assonance op. 12 for orchestra,
Signature in the AMU library: P 2862
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
paprck01-n-2008-problematika_ne-01.pdf888.2 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague