DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2929

Title: G. F. Händel a hudební management v Londýně v 18. století
Author: Hyksová, Veronika
Subtitle: G. F. Händel and Music management in 18th Century London
Referee: Štilec, Jiří
Date of defence: 10-Sep-2008
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2929
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2897
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
hyksov01-n-2008-g__f__handel_a_-01.pdf2.76 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague