DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3008

Title: Tanec a struktura
Author: Klívarová, Daniela
Subtitle: Dance and its structure
Advisor: Gremlicová, Dorota
Referee: Eliášová, Bohumíra
Referee: Kovářová, Miroslava
Date of defence: 14-Sep-2009
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3008
Academic program and line: Taneční umění / Taneční věda
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 3027
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
klivar01-d-2009-tanec_a_struktu-01.pdf1.46 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague