DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3461

Title: Charakteristika diel pre violoncello v tvorbe slov. skladateľov
Author: Verbovská, Viktoria
Subtitle: Characteristics of pieces for violoncello from Slovac composers
Advisor: Veis, Daniel
Advisor: Veis, Daniel
Referee: Petráš, Miroslav
Referee: Chuchro, Josef
Date of defence: 28-May-2007
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3461
Academic program and line: Hudební umění / Violoncello
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3439, Viktoria Verbovská - koncert,
Signature in the AMU library: P 2666
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
verbov01-b-2007-charakteristika-01.pdf154.31 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague