DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3463

Title: Ulf Hoelscher - houslový virtuóz
Author: Polakovičová, Tamara
Subtitle: ULF HOELSCHER - VIRTUOUSO OF VIOLIN
Advisor: Štraus, Ivan
Advisor: Štraus, Ivan
Referee: Messiereur, Petr
Referee: Tomášek, Jiří
Date of defence: 28-May-2007
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3463
Academic program and line: Hudební umění / Housle
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3471, Tamara Polakovičová - koncert,
Signature in the AMU library: P 2662
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
polako02-b-2007-ulf_hoelscher-01.pdf475.08 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague