DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3497

Title: Paměť
Author: Baranová, Markéta
Subtitle: Memory
Advisor: Klánský, Ivan
Referee: Langer, Miroslav
Referee: Bilinská, Kvitoslava
Date of defence: 14-Jun-2006
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3497
Academic program and line: Hudební umění / Klavír
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2624
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
barano03-b-2006-pamet-01.pdf188.25 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague