DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3562

Title: Tance a základní taneční motivy Podpoľania a Šariše
Author: Schimmer, David
Subtitle: Danecs and basic dance motives of Podpoľanie and Šariš
Advisor: Vurmová, Marie
Advisor: Vurmová, Marie
Referee: Marišler, Stanislav
Date of defence: 5-Sep-2007
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3562
Academic program and line: Taneční umění / Pedagogika tance
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3561, Pedagogický výstup,
Signature in the AMU library: P 2759
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
schimm01-b-2007-tance_a_zakladn-01.pdf404.72 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague