DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3621

Title: Pierot v dějinách pantomimy
Author: Vizváry, Radim
Subtitle: Pierot in the history of pantomime
Advisor: Sochor, Martin
Advisor: Sochor, Martin
Referee: Hybner, Boris
Date of defence: 30-May-2007
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3621
Academic program and line: Taneční umění / Pantomima
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3614, Pantomimissimo (etuda),
Signature in the AMU library: P 2708
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vizvar01-b-2007-pierot_v_dejina-01.pdf1.26 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague