DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3649

Title: Dame John Sutherland - 43 let pěvecké kariéry
Author: Jelínková, Olga
Subtitle: "Dame Joan Sutherland : 43 Years of Singing Career"
Advisor: Podskalský, Miloslav
Advisor: Podskalský, Miloslav
Referee: Jonášová, Jana
Date of defence: 28-May-2007
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3649
Academic program and line: Hudební umění / Zpěv
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3641, Olga Jelínková - sólový recitál, application/pdf
Signature in the AMU library: P 2726
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
jelink02-b-2007-dame_john_suthe-01.pdf757.74 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague