DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3658

Title: W. A. Mozart: Figarova svatba se zaměřením na postavu Zuzanky
Author: Myřátská, Libuše
Subtitle: W. A. Mozart: The Marriage of Figaro - an analysis of Suzanne
Advisor: Jonášová, Jana
Advisor: Jonášová, Jana
Referee: Přívratská, Jiřina
Date of defence: 28-May-2007
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3658
Academic program and line: Hudební umění / Zpěv
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3663, Libuše Myřátská - sólový recitál,
Signature in the AMU library: P 2728
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
myrats01-b-2007-w__a__mozart_f-01.pdf553.66 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague