DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3665

Title: Problematika stylové kontrapozice na vybraných příkladech současné tvorby
Author: Sommer, Lukáš
Subtitle: Problem of style contrapozition
Advisor: Kurz, Ivan
Referee: Gemrot, Jiří
Referee: Riedlbauch, Václav
Date of defence: 7-Jun-2007
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3665
Academic program and line: Hudební umění / Skladba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3671, Koncert pro varhany a komorní orchestr, application/pdf
Signature in the AMU library: P 2694
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sommer03-b-2007-problematika_st-01.pdf574.66 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague