DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3723

Title: Granty EU ve vztahu k financování kulturních projektů na území ČR
Author: Hyksová, Veronika
Subtitle: The Introduction to Financing of Culture by the European Union, Programme Culture 2000 Focusing on Czech Projects
Advisor: Šmíd, Ilia
Referee: Bělor, Roman
Referee: Štilec, Jiří
Date of defence: 5-Sep-2006
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3723
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2569
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
hyksov01-b-2006-granty_eu_ve_vz-01.pdf500.7 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague