DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3725

Title: Databáze koncertních sálů v Praze
Author: Koutná, Kateřina
Subtitle: Database of the concert halls in Prague
Advisor: Štilec, Jiří
Referee: Bělor, Roman
Referee: Havlík, Jaromír
Date of defence: 5-Sep-2006
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3725
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2570
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
koutna01-b-2006-databaze_koncer-01.pdf630.2 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague