DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3756

Title: Tuba a jazz
Author: Radová, Tereza
Subtitle: Tuba and Jazz
Advisor: Hoza, Václav
Referee: Junek, Václav
Referee: Rejlek, Vladimír
Date of defence: 15-Jun-2006
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3756
Academic program and line: Hudební umění / Tuba
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2582
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
radova02-b-2006-tuba_a_jazz-01.pdf1.4 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague