DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3799

Title: Concrete Photography
Author: Acman, Uroš
Subtitle: Concrete Photography
Advisor: Musilová, Helena
Referee: Grygar, Štěpán
Date of defence: 18-Sep-2006
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3799
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: KP 03267
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
F_KP_03267_Acman.pdf49.22 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague