DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3808

Title: Danish contemporary photography
Author: Aligrudić, Alen
Subtitle: Danish contemporary photography
Advisor: Silverio, Robert
Referee: Kolář, Viktor
Date of defence: 18-Sep-2006
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3808
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: KP 03268
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
F_KP_03268_Aligrudić.pdf107.34 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague