DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3907

Title: Problematika licencovaných formátů v televizi
Author: Abbasová, Aida
Subtitle: The Licensed Formats in Television
Advisor: Rossler, Ivan
Referee: Bobiňski, Filip
Referee: Myslík, Václav
Date of defence: 10-Oct-2007
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3907
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: KP 03025
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
abbaso01-n-2007-problematika_li-01.pdf3.73 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague