DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3960

Title: Jan Slabák a jeho Moravanka
Author: Gregorovič, Vít
Subtitle: Jan Slabák and his Moravanka
Advisor: Rejlek, Vladimír
Referee: Junek, Václav
Date of defence: 25-May-2007
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3960
Academic program and line: Hudební umění / Trubka
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3978, Gregorovič Vít : Magisterský Koncert,
Signature in the AMU library: P 2711
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gregor02-n-2007-jan_slabak_a_je-01.pdf356.44 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague