DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3980

Title: Carl Nielsen - Klarinetový koncert z pohledu interpreta
Author: Venyš, Irvin
Subtitle: Carl Nielsen - Clarinet concerto from the soloist´s perspective
Advisor: Hlaváč, Jiří
Referee: Mareš, Vlastimil
Date of defence: 25-May-2007
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3980
Academic program and line: Hudební umění / Klarinet
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3969, Venyš Irvin: Magisterský koncert,
Signature in the AMU library: P 2714
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
venys01-n-2007-carl_nielsen-01.pdf16.59 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague