DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4010

Title: Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
Author: Benešová, Eva
Subtitle: Specifics of drama work with the heterogenous group at the elementary school
Advisor: Marušák, Radek
Referee: Kasíková, Hana
Date of defence: 4-Sep-2007
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4010
Academic program and line: Dramatická umění / Dramatická výchova
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: 4P 2227
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
beneso03-n-2007-specifika_prace-01.pdf659.14 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague