DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4013

Title: Marketing a public relations na mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl
Author: Meravý, Vojtěch
Subtitle: Marketing and Public Relations in the International Opera Festival Smetanova Litomyšl 1992 - 2005
Advisor: Štilec, Jiří
Referee: Bělor, Roman
Referee: Stříteský, Vojtěch
Date of defence: 6-Jun-2006
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4013
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2575
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
meravy01-n-2006-marketing_a_pub-01.pdf242.9 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague