DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4014

Title: Mezinárodní asociace uměleckých manažerů IAMA - 15. Mzn. konference IAMA 2005
Author: Kramplová, Tereza
Subtitle: International Artist Managers´Association IAMA, 15th International Conference IAMA 2005
Advisor: Bělor, Roman
Referee: Štilec, Jiří
Referee: Pilka, Jiří
Date of defence: 6-Jun-2006
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4014
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2574
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
doubra03-n-2006-mezinarodni_aso-01.pdf429.79 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague