DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4019

Title: Problematika nahrávání klavíru
Author: Suchý, Kryštof
Subtitle: Recording of piano
Advisor: Rybář, Jaroslav
Referee: Smolka, Jaroslav
Date of defence: 29-May-2007
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4019
Academic program and line: Hudební umění / Hudební režie
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/4016, Studijní práce v nahrávacím studiu,
Signature in the AMU library: P 2746
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
suchy02-n-2007-problematika_na-01.pdf1.63 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague