DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4022

Title: Evropská unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY) a její členové v České republice
Author: Chmelár, Tomáš
Subtitle: European Union of Music Competition for Youth (EMCY) and its members in Czech Republic
Advisor: Bělor, Roman
Referee: Štilec, Jiří
Referee: Pilka, Jiří
Date of defence: 6-Jun-2006
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/4022
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 2573
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
chmela02-n-2006-evropska_unie_h-01.pdf296.66 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague